måndag 10 oktober 2016

10/10-2016 Grovplanering 

Nu har vi påbörjat arbetet för gårdsplan och garage. Det översta jordlagret som består av gräs har vi hyvlat av för att komma åt den rena matjorden som ska användas till att plana ut tomten.  


Inga kommentarer: