torsdag 6 april 2017

Grunden

Arbetet med grunden fortgår och imorgon kommer cementbilen och ska börja gjuta sargen. 
Inga kommentarer: